RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 119 (2.12.2020)    (tässä suomeksi)

Din hjärna är inte till för att tänka

Vår hjärna är inte till för tankeverksamhet. En historisk översikt av hur vår hjärna utvecklats tyder på att vår hjärnas främsta uppgift inte är att tänka, utan att hålla vår kropp vid liv och någorlunda gott välbefinnande.

Hjärnan måste oavbrutet räkna ut i förväg vad kroppen kommer att behöva härnäst och verkställa en plan att fylla dessa behov. När vi t.ex. vaknar på morgonen, måste hjärnan förutse den energi det går åt till att stiga upp och påbörja dagen.

Vår hjärna har en sorts budget och ett konto för kroppen. Varje handling, som att ta sig till jobbet eller att lära sig något nytt, innebär att vi spenderar resurser och gör uttag från detta konto. Insättningar på kontot gör vi genom att äta, dricka, sova, andas och hålla kroppen i god kondition.

Hjärnans verksamhet bygger på erfarenheter från tidigare situationer, vilket gör att dina känslor bygger på den betydelse de haft för dig. Ifall du till exempel är törstig och dricker ett glas vatten, tar det runt 20 minuter för vattnet att bevattna organismen, men du känner dig mindre törstig inom några sekunder. Detta är hjärnans förtjänst. Den vet av erfarenhet, att vattnet är en sådan insättning på ditt konto som kommer att tillfredsställa ditt vätskebehov, så den stillar din törst redan i förväg.

På samma sätt tycks vårt mentala liv fungera. Varje tanke, varje känsla av glädje eller ilska, varje vänlig eller ovänlig handling är en del av hjärnans kalkylerande, när den föregriper och budgeterar våra kroppsliga behov.

Detta hjälper oss att förstå vårt eget och andras beteende. Enligt detta budget-tänkande finns det ingen egentlig skillnad mellan det mentala och det fysiska. Ångest åstadkommer inte ont i magen, utan ångestkänslor och magont är båda ett sätt för  hjärnan att meddela om fysiska missförhållanden. Det ger oss åtminstone två möjligheter att påverka vårt välbefinnande.

Vi kan, som professor Lisa Feldman Barrett uttrycker det, vara arkitekt för våra erfarenheter. Våra känslor bygger helt på den betydelse hjärnan ger en händelse och den betydelsen kan vi påverka på samma sätt som att vi ’felaktigt’ blir otörstiga genast vi inmundigat vatten.

Vi kan också, nästa gång en otrevlig tanke dyker upp, fråga oss vilka insättningar vi borde göra på kroppsbudgetens konto: ”Har jag ätit / druckit tillräckligt – eller för mycket?”, ”Har jag sovit tillräckligt?”, ”Borde jag ta en promenad i friska luften?”, ”Kunde jag skratta mera?”

När vi förstår, att våra svåra känslor (rädsla, ångest, besvikelse, ilska, frustration mm.) har fysiskt ursprung, kan livet kännas lättare.

Vår hjärna är inte till för att tänka annat än att ta reda på vilket behov som är hotat och göra något åt det. Allt hjärnan frambringar i form av tankar, känslor och drömmar, är till för att betjäna kroppens budget. Detta perspektiv kan vara en källa till det man kallar resiliens, dvs. förmågan att fungera normalt under onormala förhållanden, att hantera stress och motgångar och hantera livet i stort.

Litteratur:

Lisa Feldman Barrett: Seven and a Half Lessons About the Brain (2020)

Lisa Feldman Barrett: You aren't at the mercy of your emotions -- your brain creates them | TED Talk