RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 103 (2018)      (tässä suomeksi)

MENINGEN MED STRUKTUR, RUTINER OCH HANDLEDNING.

Vi har aldrig gillat regler – och aldrig klarat oss utan dem. Faktum är, att i alla kulturer oberoende av geografisk plats har människan gjort upp regler för sitt leverne. Vi är i behov av rutiner och traditioner. På samma gång är vi mycket kluvna i förhållande till regler och förordningar, även om vi vet att de är bra för oss. Vem har kantänka rätt att komma här oh bestämma? Vi kan väl tänka själva!

Gamla skrifter, som Moses och historien om guldkalven som folket samlades runt, tyder dock på, att vi inte  är särskilt bra på att tänka själva. Människan har en benägenhet att, i brist på regler, restriktioner, vägledning eller vad vi nu vill använda för ett ord, mera eller mindre blint följa vad som bjuds för hens behovstillfredsställelse. Behoven kan sedan vara allt från trygghet till självförverkligande.

Finns det inga regler, uppstår kaos. Kaos betyder oordning och osäkerhet och att famla i blindo. Vi har svårt att leva ett liv i kaos utan struktur, så vi söker snabbt efter en struktur och gör upp egna regler. I ett samhälle eller en grupp är det självfallet till fördel om så många som möjligt omfattar och stöder samma struktur med tillhörande regler. Här använder vi ofta ordet kultur.

Varje kultur har sitt värdesystem, där somliga saker är viktigare än andra. Utan ett dylikt system kan vi inte fungera. Det som bestämmer värdesystemet är ett gemensamt mål, som är värdefullt för alla.

Utan mål har vi inget som är viktigt, dvs. inga värderingar. Då lever vi i kaos och livet har ingen mening.

Kroppens eller vår organisms mål är att bli vid liv och för det behöver den goda rutiner. Ju bättre rutiner i form av sömn och föda, desto större fysiskt välmående. Vi vet, att också det lilla barnet mår bra av rutiner. När vardagen sköts automatiskt, kan barnet inrikta sig på annan utveckling. Likaså sparar vi vuxna en massa tid och energi på att låta vardagen rulla på rutinmässigt.

Jordan B. Peterson, omstridd föreläsare och professor i ett pågående kulturkrig, förklarar i sin bok ”12 Rules for Life” på ett mycket begripligt sätt betydelsen och vikten av mål, värdesystem, struktur och regler. Rutinerna gör sedan allt så mycket enklare för oss. Sådant vi gör varje dag, säger han, måste automatiseras till inkörda vanor. Först då blir vi befriade till den uppfinningsrikedom och den förändringsberedskap som krävs av oss i allt högre grad ju mera komplicerat samhället blir.

Både hemma och på arbetsplatser är det alltså skäl att komma överens om gemensamma mål, regler och rutiner, som underlättar vardagen för oss alla och gör livet roligt och spännande att leva.


Månadens citat:

”I mitt kungarike måste du springa så hårt du kan bara för att hållas på samma ställe.” – sa drottningen till Alice i Underlandet

Den, vars liv har ett ’varför’, kan uthärda nästan vilket som helst ’hur’. – Friedrich Nietzsche


Månadens boktips:

Jordan B. Peterson: 12 Rules for Life (2018). På svenska ’12 livsregler: ett motgift mot kaos’.