RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens RitaMÅNADENS RITA 13 (17.3. 2009) (Tässä suomeksi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:

Feng shui –litteratur som t.ex. Rensa i röran (Karen Kingston), Feng shui rum för rum och Feng Shui för hem och trädgård (Camilla Hentschel)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Bäst att du håller dig själv skinande ren och klar; du är det fönster genom vilket du måste se världen.”  George Bernard Shaw                                                                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------

STÄDA UPP I DITT LIV

Det händer ibland, att vi får en känsla av att inte komma vidare i livet, en känsla av att liksom vada i gyttja. Då kan man, istället för att grunna över gyttjan och vad den eventuellt beror på, rent konkret börja röja upp i sin omgivning och, för att tala med Feng shui, rensa bort ”stagnerad energi”, som med tiden ansamlas i bostaden och dess olika hörn. Denna stagnerade energi, som antagligen är ett annat uttryck för känslan av gyttja, kan bero på till exempel fysisk smuts, inre förvirring eller överflödiga prylar. Mycket mental gyttja samlas kring allmän smörja i form av damm och kladd. Inre förvirring eller psykiskt sammelsurium åstadkommer också lätt att ”energin” omkring oss blir tung. Vad beträffar överflödiga prylar, binder de antagligen så mycket ”energi”, att gyttjan börjar kännas som tjära. Prylar, antingen de är behövliga eller inte, har en tendens att bilda en oerhörd röra omkring oss. Denna röra gör oss trötta och slöa och benägna att skjuta upp saker. Röran kan få oss att älta det förflutna och hindra oss att se framåt. Röran kan till och med göra oss riktigt nedstämda och oorganiserade.

Varför i vida friden låter vi då sakerna hopa sig kring oss? En orsak är helt enkelt, att det inte finns någon uttalad plats för alla saker. En annan orsak är idén om att något kan komma till användning en vacker dag. Vi kan också ha ärvt samlarmanin från tidigare generationer, som levde i betydligt svårare och torftigare förhållanden och för sin överlevnad måste spara på saker. Allt bråte kanske också ger någon form av trygghet. Att samla på hög vittnar i så fall om brist på tillit visavi framtiden och bidrar till känslan av att inte komma vidare i livet. Tidsbrist, kanske någon föreslår, vilket nog närmast är ett svepskäl. Det tar inte lång tid att göra sig av med något, sedan man lagt sig till med vanan. Och sådant som redan hunnit samlas, kan man göra sig av med lite i sänder. Däremot är en del avstjälpningsplatser rätt dyra, men det är väl priset man får betala för den energi, som enligt Feng shui frigörs i och med rengöringsoperationen Energin är ju dyr också som el i dessa tider...

Ett enkelt sätt att bli motiverad och energisk och komma vidare i livet igen är alltså att röja upp omkring sig och putsa bort det stagnerade genom att städa. Det gäller att släppa taget om gammalt bråte och eventuella presenter/arvegods, som tjänat ut eller som vi kanske aldrig velat ha. När gammalt åker ut bereder vi plats för nya möjligheter. Här är några allmänna Feng shui -råd om hur vi tar oss upp ur energisvackan:

1.      Börja med att slänga sånt du vet, att du inte behöver eller vill ha. Ditt hem behöver verkligen inte fungera som en avstjälpningsplats. Gå runt i ditt hem med testfrågan ”Behöver jag verkligen det här? Blir jag glad av det eller vad ger det mig?”

2.      För till återanvändning eller ge bort bättre saker. Här finns dock faran, att de i väntan på sin destination samlas i något förråd och glöms bort...

3.      Släng allt söndrigt eller skadat. Plocka bort vissnade blomblad och utbrunna ljus.

4.      Kom ihåg, att varje pryl tar din tid i någon form. Tänk dig för innan du skaffar något nytt.

5.      Ett välfungerande hem betyder ett välfungerande sinne. Ge alla saker (och papper!) sin egen plats, så hålls hemmet och livet lättare i ordning. Genom att förändra ditt hem, ger du ditt liv ett nytt lyft.

 ______________________________________________________________________
 

MÅNADENS RITA 12 (12.2.2009) Tässä suomeksi

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:

Edgar Tolle
: The power of now (finns i svensk och finsk översättning)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Livet är vad du gör det till. Det har det alltid varit och det kommer det alltid att vara.” Grandma Moses

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSTEN ATT TA SIG GENOM MOTGÅNGAR

Som vi alla vet, får livet ibland för sig att sparka oss i huvudet. Helst skulle vi ju vilja leva ett liv, där vi går från klarhet till klarhet, tar problemen som utmaningar och löser dem efter hand som de dyker upp. Och så kör det plötsligt ihop sig och inget liksom vill sig. Vad göra då för att hållas på ytan? Det finns en gammal berättelse, som ställer de flesta motgångar i en ny dager:

Världen över söker människorna upplysning och frid med både sig själva och omgivningen. I ett österländskt kloster fick noviser träning i dessa saker genom att gå genom ett rum, som kallades ”de tusen djävularnas rum”. I rummet fanns i sig inget märkvärdigt. Det såg ut som en tom, mörk skolklass. Där fanns två dörrar. Man gick in genom den ena, men måste gå rakt igenom rummet för att komma ut genom den andra. Genast man kom in i rummet, överfölls man av sina egna olika rädslor och ångestkänslor. De allra djupaste rädslorna och hemskaste ångestkänslorna konkretiserades här och novisen måste vada genom dem. Detta var en oerhört svår uppgift och munkarna försökte under århundraden utveckla olika instruktioner och råd, som skulle hjälpa noviserna att klara den. Till slut fanns bara två råd kvar. Man sade till noviserna:

1)      ”Kom ihåg, att allt är bara en produkt av din egen fantasi. Vad som än händer i rummet, så finns där egentligen ingenting!”

2)      ”Kom ihåg att hålla fötterna i rörelse! Genom att röra fötterna framåt, kommer du fram.”

Det första rådet glömde noviserna omedelbart efter att de kommit in i rummet. Det andra rådet hade de emellertid stor nytta av. Det gav dem kraft att ta sig genom rummet och ut genom den andra dörren. 

Enligt min syn på saken, har man nog mycket hjälp också av det första rådet. Det hjälper en att inse, att när livet av olika skäl känns kämpigt, så är det egentligen närmast fråga om ens egen uppfattning om hur det borde vara. Vi jämför nuet med en imaginär konstruktion av hur det borde vara och denna fantasi ger upphov till ångest och dystra känslor. Insikten om detta, även om vi inte kan acceptera det, hjälper oss att sätta fötterna i rörelse och vandra vidare och ta oss ut ur den oönskade situationen. 

Det finns också en annan liten berättelse som kan hjälpa oss igenom svårigheter. Den handlar om en shejk, som fyllde jämna år och till födelsedagspresent önskade sig någor, som skulle ge honom ett mera harmoniskt liv. Han hade en tendens att bli helt euforisk, när han hade en  bra period, för att sedan dyka ner i den dystraste depression under en sämre period. För att nu hitta en gåva, som skulle få honom att leva mera harmoniskt, sökte man upp de visaste personer som fanns i riket. Och när den stora dagen kom, fick shejken ett litet, fint paket. I paketet fanns en ring på vilken det stor med stora bokstäver ”ÄVEN DET HÄR GÅR ÖVER!” Nu behövde shejken bara titta på ringen för att få sitt liv i balans. 

Sålunda klarar vi oss igenom det mesta genom att tänka, att tråkiga saker sist och slutligen är en produkt av vår egen fantasi, hålla oss i rörelse och sysselsatta samt minnas, att allt går över, en del saker till och med relativt snabbt.

________________________________________________________________________
 

MÅNADENS RITA 11 (18.1.2009) Tässä suomeksi

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:

Veli-Matti Toivonen & Timo Kauppi:
AIKA muovaikuvahana

Mark Levengood: Hjärtat får inga rynkor. (En på samma gång underfundig, varmhjärtad och oerhört rolig bok. Jag tackar samtidigt den vän, som rekommenderade mig boken.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Tiden är, skulle jag säga, ett av de värsta ställena att gå vilse i...”
  Douglas Adams

”Ingenting är länge så som det aldrig har varit.”  Allmänt talesätt

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TID OCH KÄNSLOR

Ordet tid är säkert ett av de vanligaste i vår vokabulär. För det mesta är det frågan om att få tiden att räcka till allt, men ibland vill man faktiskt att tiden skall gå så fort som möjligt, till exempel en medicinsk undersökning, en obligatorisk tillställning eller en lång kö. Richard Bandler beskriver i sin senaste bok ”Get the life you want”, hur du kan sätta fart på något du vill komma ifrån så fort som möjligt genom att i förväg se den framför dig i ett synnerligen l-å-n-g-s-a-m-t tempo. Även personerna där pratar l-å-n-g-s-a-m-t. Samtidigt rör sig allt i omgivning mycket snabbt framåt. När det hela sedan börjar, verkar det som om det skulle gå mycket fortare än du tänkt dig. Metoden går också att använda även efter att den utdragna händelsen börjat. Önskar du å andra sidan, att tiden skall räcka till bättre, gör du helt enkelt tvärtom. Föreställ dig att det du vill ha tid till går undan i försnabbat tempo, medan allt runt omkring s-l-ä-p-a-r sig fram. På så vis kommer den slutliga upplevelsen att kännas som längre.

Tid kan uppfattas som cyklisk eller lineär. Vissa saker föreställer vi oss automatiskt som regelbundet återkommande eller cykliska, medan vi mer eller mindre omedvetet radar upp andra saker på en linje framför oss. Till exempel årstiderna tar vi emot cykliskt, vi vet att det blir sommar igen och börjar kanske vänta på den. Eller också väntar vi på nästa ledighet, som i allmänhet återkommer cykliskt även den.

En sjukdom, ett missöde eller en olycka tenderar vi i stället att betrakta lineärt, eller som en engångshändelse. Så borde det åyminstone vara. När vi uppfattar trevliga saker som cykliska, har vi alltid något roligt att se fram emot och när vi uppfattar otrevliga saker som lineära, kan vi bara vänta på att de går över.

Till livet hör emellertid också, att vissa cykliska saker upphör att vara cykliska och då rubbas lätt vår världsbild och jämvikt. Barn växer upp och flyttar bort, arbetsplatser och boningsorter byts ut. Föräldrar eller andra närstående somnar bort. Vänner och släktingar flyttar utomlands. Om vi nu bibehåller vår cykliska tidsuppfattning, betyder det, att vi förväntar oss att till exempel julen också i fortsättningen skall vara som tidigare, att våra ledigheter skall förlöpa som tidigare och att våra olika relationer skall fortsätta i samma spår som förut. Och då så inte sker, blir vi kanske olyckliga och besvikna, eftersom vi ännu inte format om vår cykliska världsbild och börjat föreställa oss sådant vi inte kan förutse som lineära händelser. Genast vi börjar gestalta tidigare cykliska händelser som lineära, kommer vi ifrån känslan, att något borde vara annorlunda.

Veckans tidsrecept i ett nötskal:

1) Speeda upp en trist episod genom att föreställa dig den som lååångsam, samtidigt som allt runt omkring formligen forsar förbi à episoden ifråga känns kortvarig.

2) Ge längre tid till en trevlig episod genom att föreställa dig den som supersnabb i en lååångsam omgivning.

3) Placera trevliga saker i en cyklisk tidsuppfattning och otrevliga i en lineär à trevliga saker upprepas medan otrevliga upplevs som engångshändelser.

4) Forma efter hand cykliska upplevelser till lineära, så bygger du inte förväntningar på felaktiga premisser.

________________________________________________________________________
 

MÅNADENS RITA 10 (5.12.2008) Tässä suomeksi

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:

Phillip C. McGraw:
Livsstrategier, 2004 (Life Strategies, 1999)

Richard Bandler: Get the Life You Want, 2008.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Vi ställs hela tiden inför fantastiska möjligheter, briljant förklädda till olösliga problem.”
Lee Iacocca

”Gör varje dag något som tar dig närmare en bättre morgondag.”  Doug Firebaugh
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 KONSTEN ATT HÅLLA RÄTT KURS

När du väljer beteende, väljer du också resultat, säger bl.a. Dr. Phil i sin bok Livsstrategier. Ingenting i livet förändras innan du börjar göra andra saker. Oberoende av om det gäller din hälsa, trivsel på arbetsplatsen, viktkontroll, relationer på hemmaplan eller nytt innehåll i livet, så krävs det handling. Och för handlingen är det skäl att välja ett mål, ett mål du kan kontrollera.

Målen kan, och bör, vara många samtidigt: ett mål för hälsan, ett mål för hemmet, ett mål för julen, ett mål för framtiden, ett mål för din utveckling ... Sedan är det bara att sätta kurs mot målen till exempel genom att tänka tankar som för dig i rätt riktning. Eventuella kämpiga känslor kan tillfälligt placeras i bakgrunden. Koncentrera dig på tankar. Så länge du tänker på ett visst sätt, känner du också på ett visst sätt. När du börjar tänka annorlunda, gör du saker på ett annat sätt och börjar känna på ett annat sätt.

Även om du har målet i sikte, är det sannolikt att du hamnar ur kurs allt emellanåt. Så är det också när du söker dig fram till en ny adress. Plötsligt upptäcker du att du kört fel. Men inte vänder du ju om och kör hem för det. Du söker dig tillbaka till den rätta rutten och fortsätter.

För att hållas på rätt kurs så bra som möjligt, ar det skäl att ofta ställa frågan ”För det här mig närmare målet eller fjärmar det mig från målet?”

Receptet lyder alltså: bestäm dig för vad du vill och styr dina tankar och handlingar i den riktningen. Bra beslut leder till bra handlingar och till bra resultat i ditt liv. Vad du sedan än gör, kolla att det faktiskt för dig dit du vill. Och var beredd på att jobba för saken.

Richard Bandlers senaste bok Get the Life You Want inleds med följande berättelse:

Det var en gång en kung, som placerade en stor stenbumling mitt på en väg. Sen gömde han sig för att se om någon skulle flytta på den. Några av kungens mäktigaste köpmän och hovmän kom och gjorde helt enkelt en runda förbi stenen. Många skällde högt på kungen, som inte höll vägen fri, men gjorde inget för att få stenbumlingen ur vägen. Så kom en bondeman bärande på en grönsakslåda. Han lade ner grönsakslådan och och försökte flytta på bumlingen. Efter många ansträngningar och mycket buffande lyckades han till slut. Samtidigt hittade han en penningpåse fylld med guldmynt där var stenen hade varit. Inne i påsen fanns en lapp från kungen. På lappen stod, att guldet var ämnat för den person, som flyttade stenblocket från vägen.

Vi har väl alla då och då stenbumlingar på vår väg. Ibland kan det vara skäl att flytta på dem.

 ________________________________________________________________________

 

MÅNADENS RITA 9 (5.11.2008) (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:

Sanna (Susanna) Ehdin: Den självläkande människan (eller någon anna av författarens böcker)

Jerome K. Jerome: Tre män i en båt (Skrattretande episoder, som lämpar sig ypperligt för högläsning)

Stieg Larsson: Millenium-trilogin om journalisten Mikael Blomkvist och hackern Lisbeth Salander (synnerligen spännande och intressant)

Jan Guillou: Speciellt böckerna om Arn, tempelriddaren och böckerna om superhjälten Carl Hamilton.
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”I tidsrymden mellan det som händer oss och vår reaktion på det som händer oss, ligger vår unika mänskliga rätt att välja.” 
Viktor E. Frankl

 ”Du är vad du spenderar hela dagen på att tänka på.”
Dr. Robert Schuller
------------------------------------------------------------------------------------------------

 KLARA MÖRKRET

 November månad är inte känd för sitt värmande solljus och sin upplyftande effekt på folks humör. Tvärtom hör man en och annan muttra om mörker och dysterhet. Fast det finns faktiskt sådana, som välkomnar november med öppen famn och tycker, att det är en av de bästa månaderna på året. De framhäver, att november är årets mest kravlösa månad, den enda månad, då man inte behöver göra något speciellt. Man behöver inte gräva fram skidor eller annan vinterutrustning, man behöver inte plantera eller göra något särskilt i trädgården, man behöver inte ta vara på det vackra vädret och gå simma eller solbada. Man behöver inte plocka bär och safta och sylta. Man behöver knappast ens städa, för smuts och damm syns inte särskilt bra. Man får faktiskt vara helt ifred denna skonsamma månad. Naturligtvis kan det vara roligt att skida och plantera och plocka bär med mera. Det är bara det, att man behöver en fridfull månad på året för sig själv. Här är ett urval förslag på hur man kan njuta av mörkret eller ta sig igenom det.

 Fantasi-metoden. Dröm dig bort till varma soliga landskap och njut av allt du gör där. Detta är mycket kostnadseffektivt, för en dylik resa är helt gratis och går relativt snabbt, samtidigt som din mellanhjärna tror att du faktiskt firar semester på riktigt och skickar ut hälsobefrämjande impulser till ditt nervsystem och dina inresekretoriska (=sisäeritys) funktioner.

Upprepningsmetoden. Upprepa då och då för dig själv något i stil med ”November är en härlig månad och jag tänker njuta av varenda dag.” Det sägs, att en lögn som upprepas tillrickligt ofta, småningom upplevs som sanning. Så varför inte i så fall använda sig det på ett positivt sätt?

Litteraturmetoden. Läs så trevliga, roliga eller spännande böcker som möjligt och ta vara på den mörkerflykt de kan ge dig. Olika sorters tidningar fungerar också bra. Läs sådant, som gör dig intresserad eller på gott humör.

Sällskapsmetoden. Träffa folk! Gå tillsammans på teater, konserter, utställningar eller bjud hem några du gärna träffar. Högläsning är en utmärkt umgängesform ifall du inte har lust att prata.

Mysmetoden. Levande ljus och öppen brasa, musik, varma drycker, kulinariska äventyr och trevligt sällskap kan få dig att önska att november skulle vara för evigt. Semesterbilder och gamla fotoalbum kan aktivera sköna minnen, som är väl värda att uppleva en gång till.

Nyttometoden. Vad allt nyttigt kan du uträtta den här månaden, som du inte vill slösa bort någon av de andra månaderna på? Städa garage och garderober? Reparera möbler eller apparater? Organisera om bokhyllan eller förvaringsplatser?

Fysiologi-metoden. Den som lider rent fysiskt av ljusbrist kan planera in en södernresa nu eller ta någon form av ljusterapi. Det är alltid bra att ha något trevligt att vänta på.

Det påstås, att inget här i livet har någon annan mening än den vi ger det. Vi kan alltså själva bestämma hurudan mening vill vi ge november månad. Någon kanske njuter av att gräva sig ner i mörkret och förbanna det, för att sedan få njuta desto mera av ljuset. Någon annan väljer att fly mörkret med hjälp av böcker, filmer eller resor. En tredje väljer att kura ihop sig och njuta av den frid mörkret ger. Vad vi än väljer, kan det vara bra att göra det medvetet och bibehålla den viktiga känslan av kontroll.

 _________________________________________________________________________

 

MÅNADENS RITA 8. (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:
Norman Wincent Peale: Myönteinen ajattelu
Keith Ellis: The Magic Lamp. Goalsetting for people who hate setting goals
Paul Arden: Whatever you think, think the opposite

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Ge aldrig upp. Ge aldrig, aldrig upp. Ingenting i världen, varken talang eller genialitet eller utbildning, går upp mot ihärdighet. Ihärdighet och målmedvetenhet är det absolut avgörande.”  Winston Churchill

 ”Gör varje dag något, som tar dig närmare en bättre morgondag.” Doug Firebaugh
------------------------------------------------------------------------------------------------


POSITIVT TÄNKANDE - VAD ÄR DET?

Vid det här laget har jag hört så många idéer om vad  positivt tänkande är, att en uttömmande redogörelse skulle kräva en serie uppslagsböcker. I uppslagsverket skulle också ingå någon del, som beskriver vad positivt tänkande sannolikt inte är. Positivt tänkande är ett begrepp, som i stil med uppmuntran, självförtroende, uppbygglig feed-back, kärlek, motivation osv. saknar konkret definition och  lätt betyder olika saker för olika människor.  Man kan  ju inte, i motsats till ett bord eller en sko, ställa fram dem och titta på dem. Då positivt tänkande är något som ofta förknippas med NLP och problemlösningsinriktat tänkande, kan ett litet inlägg i floran vara på sin plats.

Redan de gamla filosoferna grunnade på hur det lönar sig att tänka. Till exempel Spinoza talade om ‘aktivt tänkande’ som en källa till livsglädje och inre frid. Positiva sinnebilder ökar enligt honom vår handlingsförmåga, medan negativa sinnebilder minskar den. Norman Vincent Peale, som på 1970-talet tog upp begreppet positivt tänkande, hänvisade till filosof-psykologen William James’ uttalanden om den stora insikten, att människa kan ändra sitt liv genom att korrigera sin attityd till livet. Enligt Peale betyder positivt tänkande, att man slutar underskatta sig och i stället vänder ryggen åt misslyckanden samtidigt som man utgår från att det finns en lösning på de flesta problemen. Sålunda blir man kreativ och handlingskraftig, för att tala med Spinoza.

Från 1970 talet framåt finns en uppsjö av litteratur om positivt tänkande. Wayne W. Dyer, för att nämna en klassiker, nämner bland annat positiv visualisering som ett sätt att förverkliga önskningar. Lynn Grabhorn, en av de nyare författarna i genren, menar, att det inte räcker att tänka och visualisera positivt; man måste också mobilisera sig till positivt kännande.

Att positivt tänkande skulle innebära att alltid vara glad och positiv, har jag aldrig stött på i litteraturen, men nog i sociala sammanhang. Eventuellt ger termen i sig en missvisande bild av en Pollyanna-liknande person, som irriterar sin omgivning genom att alltid tralla och vara glad och uppmana alla som klagar, att tänka positivt. Det är inget fel på Pollyanna, tvärtom är det en konst, att alltid kunna se den positiva sidan av en sak. Men positivt tänkande är mycket mer än så och på ett annat plan.

En annan villfarelse är, att positivt tänkande skulle vara samma sak som att gång på gång upprepa sin önskan. Detta torde härstamma från fransmannen Emile Coué, som fick många att må bättre genom att 20 gånger upprepa självsuggestionen: ”Dag för dag på alla vis, blir jag bättre och bättre” (päivä päivältä ja joka suhteessa voin paremmin ja paremmin). Det är inget fel på suggestionen, men det är inte det som positivt tänkande handlar om.

De flesta skribenterna verkar vara överens om att positivt tänkande handlar om att inrikta sina tankar på det man vill, det man vill ha och det som betjänar en bäst. Det kan jämföras med en karta, som underlättar vårt leverne och vår frammarch. Ifall du försöker ta dig fram i Åbo med en karta över Uleåborg, har du antagligen svårigheter. När du ber om hjälp, stöter du på en Pollyanna, som ber dig se det positiva i den stad du befinner dig och strunta i kartan. Det kan du förstås göra, men om du har en adress du verkligen vill hitta, ber du kanske om råd av nästa du stöter på. Det råkar vara en Emile Coué, som ber dig bara upprepa: ”Minut för minut närmar jag mig min asdress”. Det kanske du gör, men det är en något planlös och långsam metod. Nästa rådgivare säger, ett du har en dålig attityd och med en positivare inställning nog skulle hitta fram.

Positivt tänkande innebär att du kastar bort den felaktiga kartan och skaffar en ny karta, som du faktiskt har någon nytta av. Och en ny karta kunde till exempel se ut så här:

§  Gör klart för dig vart du vill komma. Är det här verkligen det viktigaste just nu och är priset eller mödan värt det? 

§  Välj den bästa rutten. Vad lönar det sig att börja med? Vad väljer du att göra och vad väljer du bort. 

§  Checka allt emellanåt, att du är på rätt väg. Se efter, att det du gör leder till det du vill ha. 

§  Var beredd på ett inre motstånd och en önskan att åka tillbaka, när du kommer ut ur den så kallade bekvämlighetszonen och hamnar att göra nya saker på nya sätt.  

§  Ibland krävs det både envishet och uthållighet för att komma fram.

_________________________________________________________________________


MÅNADENS RITA 7 (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:
Dale Carnegie: Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning (2008)
                      
How to win friends & influence people (1936)

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Att falla är inte det värsta, det värsta är att bli liggande.”
Okänd

”Du har aldrig fått en människa att må bra i onödan.” Anders Haglund
------------------------------------------------------------------------------------------------


VIKTEN AV GODA RELATIONER

Nu när allt flera har återvänt till jobbet efter sommarsemestern, har jag hört åtskilliga suckar om hur arbetet uppslukar en och det inte blir några krafter kvar för den lediga tiden, antingen den används till familjen och hemmet, olika engagemang eller något annat. Situationen känns bekant. Det har hänt, att jag längtansfullt betraktat gatuarbetare och avundats dem deras synbarliga bekymmerslöhet: när arbetsdagen är slut släpper de allt och går hem. Deras helhetsbild vet jag ju inget om.

De som suckat jobbar över lag med människor och har sannolikt då och då känt samma längtan efter rutinjobb med material, som är mindre mentalt komplicerat. Men egentligen vill vi ju inte jobba annorlunda, utan vi vill alla åstadkomma en skillnad i världen med just vårt eget kunnande. Vi vill bara ha en bra balans mellan arbetsuppgifter och krafter. Vi vill se resultat och känna arbetsglädje samtidigt som vi har energi kvar till livet utanför jobbet. Hur skall det gå till?

Frågan är inte ny och utbudet på goda råd är rikligt. ”Det effektivaste sättet att spara tid på arbetsplatserna är att förbättra kommunikationen”, säger en. ”Största delen av din glädje i livet kommer från lyckliga relationer med andra människor, och största delen av dina problem i livet kommer från olyckliga relationer med dem”, påstår en annan. Man talar allmänt om ’people problem’ som den största källan till stress och dålig hälsa. Det verkar som om vår inre frid hänger på hur väl vi kommer överens med vår omgivning, varför en märkbart stor del av råden handlar om att utveckla och underhålla goda mänskliga relationer både hemma och på jobbet.

Goda relationer är alltså guld värda och lyckligtvis något som står i vår egen förmåga att bemästra. Liksom man kan skaffa sig en bättre kondition eller lära sig laga ännu godare mat, kan man också förkovra sig i mänskliga relationer. Den absolut bästa bok jag läst i ämnet är Dale Carnegies klassiker ”Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning” från år 1936! Den kommer fortfarande ut i nya upplagor och innehåller i stort sett allt, som senare litteratur på området behandlar, för att inte tala om alla kurser i ledar- och föräldraskap.

För att åstadkomma goda relationer, räcker i allmänhet några få vinkar. Till exempel:

Gör klart för dig vad du vill i relationen till en annan människa. Vad vill du med en arbetskamrat, med en chef? Vad vill du med dina elever, dina kunder, dina underordnade? Vad vill du med dina barn, din partner? Vad vill du med dina släktingar, vänner ...? Låt sedan det du vill med dessa relationer styra ditt beteende.

Vad är ditt huvudsyfte ifall det uppstår konflikt? Vill du vinna diskussionen? Är ditt huvudsyfte att avreagera dig och lätta på trycket oberoende av följderna? Vill du trots allt bevara en god kontakt? Önskar du uppnå något slag av samförstånd? Eller vad är ditt huvudsyfte? Som du vet, kan du kan vinna alla dispyter, men samtidigt förlora alla vänner. Det är inte bara den klassiska frågan huruvida du vill ha rätt eller vara lycklig. Det är framför allt en fråga om att klargöra för sig själv, vad som är viktigast i konflikten.

Utgå från den andres synvinkel och intressen. På så vis finner du de rätta argumenten och får honom/henne att öppna sig för dina idéer. Du har kanske hört talesättet: ”Om två partners alltid är överens, är en av dem onödig.”

Ge den andre något att leva upp till. Tänk på alla experiment där läraren, som trodde att hans klass bestod av snillen, fick medelmåttiga elever att prestera toppresultat. Se samtidigt till, att den andre alltid får bevara ansiktet! Se skillnaden mellan beskyllning och handledning. Beskyllning ser bakåt, medan handledning ser framåt. Beskyllning väcker motstånd, medan handledning väcker verksamhetslust.

_________________________________________________________________________


MÅNADENS RITA 6  (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:
Alla romaner av P.G. Wodehouse. Ifall böckerna om Jeeves är alltför bekanta från TV-serien, finns bland annat de dråpliga böckerna om Blandings och Lord Emsworth. Njut av språket och stilen vid sidan av episoderna.
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Det är ett kännetecken för intelligens, att vad du än gör, så se till att ha roligt medan du gör det.”

”Saliga äro de, som kunna skratta åt sig själva, ty de hava aldrig tråkigt.” 
 Klassiskt citat

------------------------------------------------------------------------------------------------


KONSTEN ATT ORKA OCH MÅ BRA

I sommar har jag, än en gång, fördjupat mig i begreppet ”empowerment” (voimaantuminen på finska), som närmast betyder något i stil med att förnimma sin egen stryka och sina egna möjligheter och utveckla dem, att orka och må bra. Juha Siitonen gjorde 1999 en doktorsavhandling på ordet och enligt honom är det fråga om en inneboende process hos var och en, vilken hänger ihop med en blandning av målsättningar, övertygelser och känslor. En dylik inre styrka är ett personligt tillstånd och går inte att överföra till andra. Den är inget konstant tillstånd, men har allt att göra med hur bra vi mår. För att bli så här stark krävs ett helt batteri av självständighet, målinriktad aktivitet, energi, självförtroende och positiv laddning. 

Freud gjorde det enklare för oss. Han tyckte att det räckte med arbete och kärlek. Så vill vi må bra ser vi till att alltid ha något jobb att sätta krafterna på. Extra plus är föstås att också få betalt för jobbet, men huvudsaken är att det är till nytta för samhället och andra männsikor. Arbete är det alltså ingen brist på, det kan alla hitta. Med kärleken är det knepigare, men omständighten underlättas av att den behöver inte riktas mot bara nära och kära. Lika väl kan man tala om kärleken till litteraturen, till naturen, till musiken, till havet, osv. osv. 

Räcker det faktiskt med arbete och kärlek? Gamle filosofen Spinoza lyfter fram glädjen som en förutsättning för välmående. ”Ju större glädje som bemäktigar oss, desto fullkomligare blir vi”, säger han i sitt verk Etiken. ”En vis männsika bör därför glädja sig så mycket som möjligt åt det som kommer henne emot.” Musikern och humoristen Pove Ramel tyckte på sin tid att det borde bildas ”föreningar för fåntratteriets befrämjande”. Och det ligger väl något i det. Vi har kanske börjat ta humorn väl allvarligt och överväger vad vi nedlåter oss att skratta åt. På det sättet går en massa glädje – och välmående – oss förbi. Det gäller att inte vara onödigt kinkig, om man vill må bra. 

Nu kan vi alltså arbeta, älska och skratta oss till välmående, och det låter ju bra. Men så kommer ännu alla dessa forkningsrapporter, som framhåller att vi dessutom bör röra på oss. Så och så många timmar av raskt promenerande svarar mot så och så många timmar psykoterapi (mot depression), förkunnar en rapport. Arbetstagare, som går på aerobisk träning en gång i veckan, har minimalt med sjukfrånvaro jämfört med sådana, som inte rör på sig regelbundet, utbasunerar en annan studie. En tredje rapport föreslår större terapirum, så man kan hålla kroppsliga workout-program där istället för samtalsterapi. Så det är väl bara att lägga konditionsträning till listan. En arbetskamrat till mig uttryckte för ett par år sedan sin harm över att enda sättet att orka med jobbet var att gå på en rask promenad tre kvällar i veckan. 

Det är naturligtvis upp till var och en hur mycket eller litet man vill jobba, älska, skratta och röra på sig. Som arbetsplatskonsulten Lars-Ove Eiwergård säger: ”Allting blir vad man gör det till – och gör man inget, så blir det inget.”

_________________________________________________________________________


MÅNADENS RITA 5 (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:
Robin Sharma: Finn din livsuppgift med munken som sålde sin Ferrari (2008) (Discover Your Destiny With The Monk Who Sold His Ferrari, 2007)

Brendon Burchard: En gyllene biljett till livet (2008) (Life’s Golden Ticket, 2007)

Sirkka Santapukki: Minuusvoima – Vapaus valita (2006) www.voimapaikka.com
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du vara i rörelse. (Albert Einstein)
Om allt tycks vara under kontroll, har du inte tillräckligt bra fart. (Mari Andretti)
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GÖR DITT BÄSTA OCH LÅT LIVET SKÖTA RESTEN samt se till att du har roligt medan du kör!

Någonstans ifrån har vi fått uppfattningen, att först när livet är i någorlunda ordning så kan vi må bra, alltså ’livet i ordning --> må bra’. I själva verket är det alldeles tvärtom, eller ’må bra --> livet i ordning’. När vi mår bra ordnar sig saker och ting i allmänhet. Vi orkar med jobbet, vi tar motgångar med en klackspark, vi har överseende med krångliga personer osv.

Vi har alltså allt skäl att må så bra som möjligt, egentligen är det vår skyldighet mot oss själva och omvärlden. Genom att regelbundet ställa dig samt besvara frågor som
-
          vad tycker du är roligt?
-
          vad är du mest motiverad att göra?
-
          hur trivs du bäst med livet?
har du större möjligheter att verkställa ditt välmående.

Detta betyder inte, att du själviskt skall strunta i andra. Varaktig lycka kommer av att ge, inte av att få, säger bl.a. Robin Sharma i ”Finn din livsuppgift med munken som sålde sin Ferrari”. Givandets glädje är säkert bekant för alla. Inget hindrar dig dock från att ge på ett sådant sätt som känns roligt eller bra också för dig.

Det du ger, liksom dina uppoffringar och ansträngningar, leder nämligen inte alltid till önskade resultat. Mottagaren uppskattar inte din gåva eller handling, dina barn sätter inte värde på dina offer, kunden tackar dig inte för dina tjänster, ditt arbete ger inte avsedd utdelning (pärlor för svin?), dina studier lyckas inte som du förväntat dig … Fortsätt listan. Och inget blir ju bättre av att du grämer dig över bortkastad möda. Försäkra dig alltså om att du tycker om att göra det du gör, att du har trevligt samtidigt. Då är det alltid någon nytta eller glädje med det du gör, oberoende av slutresultatet.

Överväg alltså hurudana gåvor och handlingar det verkligen är någon idé med, skippa pliktgåvorna och –handlingarna. Gör sådant med dina barn, som du själv också finner glädje i att göra. Medvetandegör dig om vad god kundbetjäning betyder för dig, t.ex. känslan av att vara professionell. Koncentrera dig på de goda sidorna med ett tjatigt jobb, t.ex. kaffepauserna, tills det ljusnar. Se till att studierna ger dig också annan tillfredsställelse än vitsord och ’lärarens’ erkännande.  

”Gör ditt bästa och låt livet sköta resten” är antagligen en god regel. Genom att du, samtidigt som du gör ditt bästa, också ser till att du har roligt, blir du inte särskilt besviken över brist på utdelning. Du accepterar att dina planer och målsättningar inte alltid löper som du förväntar dig. Dessutom får du kanske något mycket bättre. Som munken som sålde sin Ferrari säger: ”När universum skickar en skatt till dig, kommer den ofta i en oväntad förpackning.”

_________________________________________________________________________


MÅNADENS RITA 4 (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:
Patricia S. Churchland: Neurofilosofia.
Terra Cognita 2004
Michael Neill: You Can Have What You Want.
Hay House 2006.
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

Framtiden intresserar mig – jag skall leva resten av mitt liv i den.
(Mark Twain)
Det finns ett bättre sätt att göra det på – hitta det!
(Thomas Edison)
------------------------------------------------------------------------------------------------


HURUDAN BILD HAR DU GJORT DIG AV VÄRLDEN? 

Är din bild av världen trevlig, hotfull, dyster, slitsam, glad, trist, lovande ...? Hurudan bild av dig själv har du i din bild av världen? Låter du den inre fina kärnan (se brev 2) komma fram, eller tänker du ännu att du borde polera ytan? Den bild du har av världen och dig själv bestämmer, hur du tar emot livet och vad det ger dig.  

Anthony de Mello berättar i sin bok Havahtuminen (Awareness) på sidan 35 om en man, Borges, som kommer för att hämnas en gammal förorätt på Ramirez, en vid det här laget förlamad man, bunden till sängen. ”Nu kan du inte komma undan”, säger Borges.  ”Visst kan jag det”, svarar Ramirez. ”Hurdå, kantänka?” undrar Borges. ”Jag kan vakna ur drömmen”, svara Borges – och så gör ha det.

Den andlige levnadsfilosofen de Mello menar, att vi oavbrutet lever i olika drömmar, ur vilka vi, om vi så vill, kan vakna - eller också förflytta oss till en annan dröm. Likaväl kan vi tänka oss möjligheten att byta ut en dåligt fungerande världsbild mot en bättre. Det finns egentligen inget, som hindrar oss att göra det. Drömmen kan förliknas vid en karta, som vi gör upp över världen och livet. Och kartor kan uppdateras eller göras om. 

Neurovetenskap är en relativt ny riktning inom hjärnforskningen. Bl.a. hjärnforskaren Patricia Churchland säger i sin bok ”Neurofilosofia” (Terra Cognita 2004) på sidan 365, att det inte finns en objektiv framställning av omvärlden, utan många framställningar, som består av fragmentariska, mångfacetterade varseblivningar. Resultatet eller sammanfattningen av dessa varseblivningar bygger ihop sinnesförnimmelser och handlingar, självet och världen till något vi sedan identifierar oss med. 

Identifierar du dig med din nedslagenhet, din otur, din allmänna oförmåga (se de Mello s. 59-60)? Eller identifierar du dig med din glädje, ditt hopp, dina möjligheter. Det kända uttrycket ’the energi flows where the attention goes’ (energin flödar dit uppmärksamheten riktas) syftar på just dessa val. Ofta tänker vi, att vi börjar mår bra sedan, när det börjar gå bättre för oss. Då kan det hända, att vi nog får vänta, för så länge vi uppmärksammar vår nedslagenhet, trötthet, frustration mm.dyl. fixeras vi vid dem. Vi kan i stället omedelbart byta karta och öppna oss för bättre ingredienser här i livet. De tråkiga inslagen förlorar småningom sin kraft och tynar bort, om de hålls i bakgrunden. Ibland hjälper det att zooma in sig från rymdperspektiv och inse, hur liten roll det mesta sist och slutligen spelar. Då är det lättare att byta dröm eller karta. 

Så varför vänta? Som en höjdare i Silicon Valley sa: ”Jag går aldrig in för att lösa extremt svåra problem. Om ett problem verkar oöverkomligt, vet jag att jag definierat det fel” (Michael Neill 2006, 95).

Hur skulle receptet för en bra karta då se ut? Eventuellt så här:
- Bli medveten om hurudan karta du har av dig och ditt liv, så du kan byta ut den vid behov.
- Zooma in dig allt emellanåt från yttre rymden för att få perspektiv.
- Rikta uppmärksamheten på sånt som fungerar och är bra, så du får det att kumulera, medan   sånt som är mindre bra hamnar i bakgrunden och tynar bort i brist på näring.
- Omdefiniera dina problem, så de går att lösa.

_________________________________________________________________________


MÅNADEN RITA 3 (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens böcker:
Marshall B. Rosenberg: Myötäelämisen taito (NonViolent Communication), 2001
Anthony de Mello: Havahtuminen, 2007
Lynn Grabhorn: Excuse me, your life is waiting, the astonishing power of positive feelings, 2000
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:
Livets brokiga väv är densamma vare sig du nöter ut den skrattande eller gråtande.
Japanskt ordspråk

Du är inte ansvarig för den ”hand” du blivit tilldelad, men det är upp till dig hur du spelar den.
Okänd

Lär av andras misstag. Du kan inte leva länge nog gör att göra alla själv. Anders Haglund
------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSTEN ATT SLÄPPA TAGET

I vanliga fall brukar man tala om vikten av att kontrollera sitt liv, att själv vara den som sitter vid ratten och styr. Därför tänkte jag för omväxlings skull i det här månadsbrevet betona vikten av att släppa kontrollen.

Som vi alla vet, finns det massor av saker, som till stor del står utanför vår kontroll: vädret under en semester, olyckshändelser, arbetskamraters och familjemedlemmars beteenden osv. Bilen, hushållsapparaten, det tekniska hjälpmedlet upphör plötsligt att fungera, en trafikstockning åstadkommer att vi missar flyget eller ett viktigt möte (tapaaminen), ett stabilt företag måste plötsligt säga upp folk ... listan kan göras lång. Även vardagen är full av okontrollerbara småsaker, och om vi går in för att alltid ha allt under kontroll, blir livet verkligt jobbigt.

Förmågan att släppa taget är en stor tillgång och går att öva upp. Sedan vi väl insett det fåfänga i att försöka hålla allt under kontroll och den frustration det medför, kan vi börja träna oss i den ädla konsten att släppa taget. I stället för att slösa krafter på att krampaktigt kontrollera omvärlden, kan vi använda vår energi till sådant vi faktiskt förmår påverka, dvs. våra egna reaktioner utåt, vår egna tankar och vårt eget beteende.

Vi kan t.ex. ge uttryck för vår harm på ett sätt som inte retar upp omgivningen och får den att sparka bakut, antingen tillbaka mot oss med kumulativ effekt eller också vidare mot andra personer, med kedjereaktion som följd.
Vi kan låta våra tankar dröja vid sådant, som känns roligt eller trevligt. Inom den relativt nya riktningen Positiv Psykologi låter man deprimerade människor sätta upp lappar runtom i hemmet med påminnelser om trevliga händelser och roliga historier för att förstärka välbefinnandets synapser i hjärnan.
Vi kan ta vara på allt sådant, som skänker oss glädje och väcker vår entusiasm eller på annat sätt förpassar en trilskande, svårhanterlig omgivning eller situation ens tillfälligt utanför medvetandet. Och här gäller det, att inte vara alltför nogräknad! Minsta lilla småsak är värdefull enligt principen ’många bäckar små ...’ En kopp kaffe, ett bra tv- eller radioprogram, dagens vits, ett uppiggande musikstycke, en stund med dagens tidning, en kram, en klapp på axeln, ett korsord eller sudoku, en rolig film, en spännande film ... fortsätt listan! Huvudsaken är att göra något som flyttar fokuset från det energiberövande till något (energi)givande, dvs, från det du inte vill till det du vill. När du väl får din energi att flyta i riktningen av det du vill, kan du börja vilja också stora saker och din positiva energi för dig framåt mot dem (Lynn Grabhorn: Excuse me, your life is waiting, 2000).

________________________________________________________________________


MÅNADENS RITA 2 (tässä suomeksi)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens böcker:

Helena Saarikoski: Kateus, Juoru, Kiusaaminen – esseitä henkisestä yhteisöväkivallasta (2006)
Paul McKenna: Change Your Life In 7 Days (2004)
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:
Vi föds som prinsar och prinsessor, men civilisationsprocessen förvandlar oss till grodor.
(Eric Berne)

Sanningen är den, att det inte ligger något nobelt i att vara överlägsen någon annan. Det enda riktigt nobla ligger i att vara överlägsen ditt eget forna jag. (Whitney Young)
------------------------------------------------------------------------------------------------

I senaste månadsbrev var det tal om varje människas värde, oberoende av hur livet tufsat till henne. Hur kommer det sig att detta värde inte är en självklarhet? Med det som utgångspunkt kan vi nu ta en titt på hur vår självbild kan tänkas byggas upp och formas.
Paul McKenna berättar i sin bok ”Change your life in 7 days” hur han insåg, att den bild han visat utåt har litet att göra med den han är. Han blev förskräckt över hur otillräcklig han kände sig alla framgångar till trots. Han märkte, att också många andra framgångsrika människor var i samma situation och började fundera på, varför männsikor, som har allt, ändå kan känna sig tomma.

Ja, varför?

Det finns undersökningar som visar, att 98 % av 14-åringar har en negativ självbild. Det är kanske inte så underligt, när man tänker på den lilla eleven, som börjar skolan. Så många i omgivningen är större och starkare och vet så mycket mera. Det spontana barnet i honom/henne är inte längre självklart värdefullt. Här gäller det att visa utåt vad man duger till. Helst skall man också glänsa över andra, samtidigt som man inte får vara avvikande.

Vägen kantas emellanåt av medmänniskor, som har stort behov av att platta till oss för att själva känna sig bättre. Vi stretar vidare och polerar ytan så gott vi kan, så att den kantstötta självbilden, som formats av andras nedsättande kommentarer, skall hållas dold. Det är inte så underligt att vi tappar kontakten med prinsen eller prinsessan där innerst inne. Det här utvecklar tre skikt inom vår person: den inre äkta kärnan, det negativa som kletas på oss av omgivningen och den polerade ytan, som vi upprätthåller och jämför med andras ytor.
Här kommer avunden in i bilden.

Helena Saarikoski skriver i sin bok ”Kateus, juoru, kiusaaminen”, att andras avund skall man akta sig för. Hon tillägger, att det kanske vore minst lika stort skäl att ta sig i akt för sin egen avund. Avunden hänför sig helt och hållet till den polerade ytan och blir lätt ett tillstånd, som söker sig något mål.

Avunden, fortsätter Helena Saarikoski, leder till mobbning, vars avsikt är att beröva någon hans eller hennes människovärde. Då är det inte alltid lätt att minnas den tilltufsade penningsedelns oförminskade värde. Det är bäst att polera på och se till att ytan klarar av omgivningen.

Mycket av vår energi verkar alltså gå åt till att upprätthålla en önskebild och samtidigt dölja en negativa självbild.
När vi genomskådar denna sociala företeelse, kan vi börja fokusera på vad vi egentligen vill ha ut av livet och lugnt återuppta kontakten med den inre kungligheten. Vi behöver inte längre ’keep up with the Joneses’ eller frukta någon värdeberövning. Kanske vi också kan rädda dagens små prinsar och prinsessor från att trilla i den negativa självbild –gropen.

Hittills finns det ingen dokumentation för att pengar, samhällsposition, intelligens eller utseende skulle korrelera med lycka, efter att det som behövs för grundtryggheten är säkrat. Vi har ingen anledning att snegla på andra, utan kan lugnt använda den potential vi har till att leva det liv vi vill, dra vårt strå till stacken på vårt eget sätt och njuta av såväl givandets som mottagandets glädje.

________________________________________________________________________
 

MÅNADENS RITA 1 (tässä suomeksi)

Bästa läsare!

I dessa månadsbrev har jag för avsikt att behandla olika tankar och idéer, som jag mött i litteraturen, på seminarier eller i samtal med andra människor. Genom att skriva ner dem bearbetar jag dem själv, samtidigt som också andra kan ha nytta av dem. De får gärna spridas vidare, förutsatt att upphovskällan nämns. Inspirationen till dessa månadsbrev och min hemsida har jag fått av Anders Haglund, vars hemsida www.lifevison.se jag varmt rekommenderar. Månadsbreven finns också på min hemsida
www.energiapaju.fi.

I månadsbrevet lyfter jag bl.a. fram någon bok, som väckt tankar hos mig. Samtidigt plockar jag med något citat, som kan tänkas stöda dessa tankar. Jag berättar också om nya seminarier och kurser, som är på kommande, både egna och andras, som kan vara till nytta eller glädje.

…………………………………………………………………………………………

Månadens bok: Maria Scheerer “Någonting bättre är redan på väg” (2007). Boken består av små historier, som är både lättlästa och medryckande.

…………………………………………………………………………………………

Månadens citat: Människan är det hon tror hon är (Anton Tsehov)

…………………………………………………………………………………………

Självrespekten, grunden för allt

Häromkvällen satt jag på tåget och läste en bok, som en vän lånat åt mig. Det var Maria Scherers bok ” Någonting bättre är redan på väg” och bl.a. fastnade jag för ett kapitel, som handlade om självrespekt. En lärare färsökte förgäves få sina elever att förstå vad självrespekt är och hur viktig den är. Så fick han en idé. Han tog en hundralapp, en fin, ovikt sedel från sin plånbok och frågade hur många som skulle vilja ha den. Samtliga närvarande visade sig villiga.

Läraren knycklade nu ihop sedeln till en liten, skrynklig boll och frågade: ”Vill ni fortfarande ha den här hundralappen?” Det ville eleverna. ”Men den är ju så skrynklig”, sa läraren. Det spelade ingen roll för eleverna. Nu släppte läraren den skrynkliga bollen på golvet och började trampa på den. Sedan höll han upp den skrynkliga, tillplattade och också smutsiga sedeln. Eleverna meddelade, att de fortfarande mycket gärna ville ha den, varpå läraren ännu blötte ner sedeln och stänkte tusch på den. ”Vill ni ännu ha den?” frågade läraren. ”Naturligtvis”, svarade eleverna entusiastiskt. ”Men varför vill ni ha en smutsig, skrynklig och trasig hundralapp?” undrade läraren. ”Sedeln är ju precis lika värdefull ändå”, svarade eleverna.

Det var dit läraren velat komma. Ingen människa undgår livets törnar, besvikelser och motgångar. Oberoende av hur livet behandlar oss, kvarstår alltid vårt ursprungliga värde, vårt innersta värde. Det har vi alltid kvar. Så länge vi är medvetna härom, kan ingen ta ifrån oss det allra viktigaste – vår självrespekt, som är grunden för vår självbild. Och självbilden är det som avgör, hur vi fungerar här i livet.
................................................................................................................................................


Vill du prenumerera på månadsbrevet, skickar du ditt förnamn och efternamn samt e-mail-adress till rita.ahvenniemi@sci.fi med MÅNADSBREV som ämne.

Vill du bli struken som prenumerant sätter du som ämne TA BORT MÅNADSBREV.

Vid ändring av adress, sätt som ämne NY ADRESS.

................................................................................................................................................
Du kan boka Rita Ahvenniemi för seminarier, arbetshandledning, konsultationer eller personlig coaching (se www.energiapaju.fi)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi