RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit

Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

 

Tulevaisuus ei tule – se tehdään!

 

RA Mental Management Tavastia


tarjoaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi nopeita ja tehokkaita interventioita kriisien ja konfliktien poistamiseen sekä koulutuksia, työnohjausta ja koutsausta. Uusin tuote on Mental Management Tavastia, MMT.

Mental Management Tavastia (MMT) on suomalainen brändi työyhteisön kyvykkyyden kehittämiseen. Se on yhdistelmä aloista kuten organisaatiotiede, knowledge management, mental training, neuro-linguistic programming ja coaching & facilitation.
 

MMT koostuu kolmesta osasta:

1)     Järjestelmällinen kolmen päivän pituinen interventio työpaikalla uusien käytänteiden toteuttamiseksi   lue lisää…

2)     Avoin MMT seminaarisarja ja sparrausboostit voimaantumiseen ja oman osaamisen päivittämiseen. Seminaarisarja on samalla osa mentaalimanagerin koulutusta  lue lisää…

3)     Mentaalimanagerin koulutus, 4½ - 5 lukukautta   lue lisää…

Lue lisää

1. MMT Interventio Uusien käytänteiden toteuttamiseksi mentaalimanageri haastattelee ensin kaikki työyhteisön jäsenet lyhyesti yksitellen (päivä1). Hän tekee esiin nousseista ehdotuksista tiivistelmän, jonka hän esittää henkilökunnasta muodostetuille pienryhmille(päivä 2). Ryhmäkeskusteluista mentaalimanageri tiivistää muutaman kohdan toteutussuunnitelman, jonka hän esittelee johdon ja henkilökunnan yhteispalaverissa (päivä 3). Näin hän varmistaa koko työyhteisön sitoutumisen uudistuksiin. Tässä tapaamisessa sovitaan myös toteutuksen aikataulusta ja seurannasta.
 

2. MMT Seminaarisarja ja boostit Näissä huomaa miten voi vapautua stressistä ja kehittää uutta ymmärrystä ajankohtaisiin aiheisiin. Seminaarisarja on samalla osa mentaalimanagerin koulutusta, koska siinä käsiteltävät asiat ovat hyödyllisiä työpaikkainterventioita tehtäessä. Muuten interventiot ja seminaarit voivat olla täysin toisistaan riippumattomia.

Seminaarit ovat foorumeja  joissa osallistujat hakevat yhdessä keskustelemalla uusia ratkaisumalleja. Kouluttaja alustaa päivän kuluessa ohjelmaan kuuluvia aiheita ja välittää uutta tietoa ja erilaisia näkökulmia pohdittavaksi.  Asioita mietitään kaikki yhdessä, pöytäkunnittain ja pareittain. Päivän päätteeksi ohjaaja esittää lyhyen yhteenvedon.

Seminaarisarjan kohderyhmä ovat kaikki, joiden toimenkuvaan kuuluu ihmisten tapoihin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen.

  

3. MMT Mentaalimanagerin koulutus: Mental Manager diplomin koulutusaika on 4½ - 5 lukukautta, ja siihen sisältyy, paitsi MMT-seminaarisarjan kaikki moduulit, myös NLP Practitioner, NLP Master ja Mental Training -koulutuksen osat 1 ja 2.

MMT:n erityispiirteet: Painopiste on siinä, MITEN asiat tehdään. Näin pääsemme eroon triviaalitotuuksien luettelemisesta (tieto ei kulje, selkeämpi johto, lisää avoimuutta, enemmän luottamusta, jne.) Toisin sanoen muutamme tietoa osaamiseksi. Ei mitään kselyjä henkilöstölle, vaan haastatteluja, joissa lähestytään askel askeleelta uusia käytäntöjä.

 

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi