RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Kuukauden Rita 22 (8.2.2010)

AJATTELUN ERILAISIA MUOTOJA

Miksei positiivinen ajattelu toimi, kun haluat muuttaa jotakin elämässäsi? Dr Richard Wiseman, johon viittasin edellisessä kuukausikirjeessänikin, on ottanut keskustelunaiheeksi sen, mistä johtuu että painonhallinta ei onnistu, vaikka kuinka innokkaasti kuvitellaan uusi minä tyylikkäässä, muutamaa numeroa pienemmässä vaatetuksessa tai juoksulenkillä joustavin askelin.

Yksi vastaus on ainakin, että tässä ei ole kysymys positiivisesta ajattelusta, vaan pikemminkin eskapismista, joka tuskin muuntaa unelmia todellisuudeksi. Positiivinen ajatteluhan on lähinnä toinen termi tavoitteelliselle ajattelulle ja vaatii täsmällistä suunnittelua (vrt. Kuukausikirje 8). Se, että välillä sitten testaa onko tavoite vielä ajankohtainen hahmottamalla siitä houkuttelevan ja realistisen kuvan, saattaa antaa tukea motivaatiolle. Ja – jos kuva ei enää houkuttele, tai päämäärä jostain toisesta syystä ei ole enää tavoittelemisen arvoinen – voi yhtä hyvin lakata ponnistelemasta sen eteen.

Herra Wiseman puhkaisee monta ajatteluun liittyvää myyttiä. Yleinen käsitys on esimerkiksi ollut, että aivoriihi eli ’brainstorming’ johtaa suurempaan luovuuteen työpaikoilla. Itsestään selvää on, että ryhmän muisti on parempi kuin yksittäisen ryhmäläisen muisti, ja että ryhmän yhteinen tieto ylittää ryhmän jäsenen tietomäärän. Mutta kun agendalla on ongelmanratkaisu ja uudenlainen ajattelu, tulokset saattavat olla parempia, jos ryhmän jäsenet saavatkin pysyä kukin omassa rauhassaan ja ajatella itsekseen.

Tämä selittyy mahdollisesti ilmiöllä, jota englanniksi kutsutaan termillä ’social loafingi’ ja tarkoittaa sitä, että me ryhmässä alamme helposti vetelehtiä ja ratsastaa muilla. Niin kauan kun itse olemme vastuussa jostain, näemme enemmän vaivaa kuin jos vastuu on ryhmällä. Motivoidumme ilmeisesti vahvemmin, jos joudumme itse vastaamaan epäonnisumisesta tai jos saamme henkilökohtaisen kunnian onnistumisesta. Ryhmätyöskentely suojaa meitä moitteilta, jos menee huonosti, ja jos taas menee hyvin, emme saa mitään henkilökohtaista kiitosta. Wiseman esittelee maailmanlaajuisia tutkimustuloksia, jotka viittaavat siihen, että kyseessä on kansainvälinen ilmiö: mitä enemmän osallistujia, sitä huonompi tulos.

Mitä luovuuteen tulee, jatkaa herra Wiseman, on näyttöä siitä, että meidän kannattaisi antaa tiedostamattoman ajattelumme ratkaista ongelmia ja siksi ajaksi ohjata tietoinen ajattelu sivuun. Niin kauan kuin on kysymys tarkkuudesta ja täsmällisestä ajattelusta, tietoinen ajattelu on varmasti luotettavampi. Kun taas tarvitaan uudenlaista ajattelua, voimme saada parempia tuloksia ottamalla avuksemme tiedostamattomamme, mikä ei aina ole ihan yksinkertaista.

Kuvittele, sanoo Wiseman, että sinulla on kaksi henkilöä huoneessa. Toinen on äärimmäisen luova, mutta ujo ja hiljainen. Toinen ei ole yhtä luova, mutta hyvin älykäs ja valtavan dominoiva. Kun nyt kuuntelet näiden molempien ehdotuksia vaikkapa uuteen mainoskampanjaan, hiljainen henkilö jää auttamattomasti taustalle sillä seurauksella, että saat hyviä, mutta ei erityisen innovatiivisia, ideoita. Jos sen sijaan onnistut viemään dominoivan henkilön väliaikaisesti harhateille jollain toisella toiminnalla, niin että hiljainen henkilö saa äänensä kuuluville, voit saada kasaan aivan uusia ja odottamattomia ideoita.

Hiljainen tyyppi edustaa tiedostamatontasi, jolla saattaa olla täysin uusia tulokulmia, mutta jota ei pääse helposti kuuntelemaan, kun tuo äänekäs tyyppi, tietoisuutesi, koko ajan paasaa päälle. Psygologit Amsterdamin yliopistossa saivat selville, että jos tietoinen minä harhautetaan jollakin sivutehtävällä, saadaan luovempia ja omaperäisempiä ratkaisuja eri pulmiin. Kokeilussa oli mukana kaksi ryhmää, jotka saivat tehtäväkseen kehitellä pastalle uusia nimikkeitä. Kolmen minuutin ajan toinen ryhmä keskittyi pohtimaan tätä tehtävää, samalla kun toinen ryhmä keskittyi pieneen täplään, joka liikkui tietokoneen ruudulla. Tulos oli mitä merkittävin. Täplää tuijottanut ryhmä keksi kaksinkertaisen määrän omaperäisiä nimikkeitä pohtijaryhmään vettattuna. Kategorisointijärjestelmä siitä, mikä oli luovaa ja ei-luovaa, oli laadittu etukäteen.

Lyhyesti sanottuna edellä oleva antaa ymmärtää, että:

  • Positiivinen ajattelu on suunnittelemattoman uneksimisen vastakohta ja vaatii tietoisia panoksia.

  • Luova ajattelu ei ole tietoisen ajattelun vastakohta, vaan pikemminkin sen tehokas apulainen. Tietoinen, täsmällinen ajattelu laatii päämäärän, jonka jälkeen se vetäytyy puuhaamaan muuta ja antaa ohjakset tiedostamattomalle, ennakkokäsityksistä vapaalle ajattelulle, jotta se pääsee tuottamaan tuloksia. Näin tietoiselle jää vain kultajyvästen eritteleminen.

  •  Huomioi ’Social loafing’!

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden sitaatti:

MITÄ TAHANSA AJATTELET, NÄIP NISIOT ELETTAJA.” (Paul Arden)

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden kirjavihjeet:

Richard Wiseman: 0,59 seconds. Think a little, Change a lot (2009)

A. Dijksterhuis & T. Meurs (2006): Where Creativity resides: The Generative Power of Unconscious Thought. Consciousness and Cognition, 135-146.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi